Gävle VVS

Kanalrengöring med Gävle Ventilationsteknik AB

Boka en kanalrengöring hos Gävle Ventilation så får du renare inomhusluft och lägre elförbrukning.
Smutsiga kanaler orsakar allergier och andra typer av hälsoproblem samt att brandrisken ökar.
Hur ofta man bör rengöra ett ventilationssystem beror på vilken typ av anläggning man har.

F-System (Vart 3:e år).
S-system (Vart 4:e år)
FT(X)-system (Frånluft vart 3:e  år, tilluft vart 6:e år).

Kontakta oss för mer information: 026 – 127 445